پلینو

نام شرکت:  پلینو
مدیر اجرایی: شایان خاموشی
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن: 021-48662214
آدرس: تهران-پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
ایمیل: info@polynoco.com
سایت شرکت: www.polynoco.com
زمینه کاری: خدمات فنی ، آموزشی و مشاوره های تخصصی
زمان شروع فعالیت آموزشی: 1393
همه حقوق این سایت متعلق به انجمن ملی صنایع پلاستیک است