اندیشه برتر میران

نام شرکت:  موسسه اندیشه برتر میران
مدیرعامل:  علیرضا میربلوک  
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن:  95-44539094 و 44565305
آدرس: کیلومتر 10 ج مخصوص کرج - نبش کوچه 25 پلاک 1 طبقه دوم 
ایمیل: abmi@abmi.ir
سایت شرکت: www.abmi.ir
زمینه کاری: خدمات فنی مهندسی - آزمایشگاهی - آموزشی و پژوهشی
زمان شروع فعالیت آموزشی: مرداد 1388  
همه حقوق این سایت متعلق به انجمن ملی صنایع پلاستیک است