چه دوره ای برگزار کنیم؟

در این بخش شما می توانید عنوان دوره های مورد نیاز خود را به ما اعلام کنید تا در اولین فرصت جهت برگزاری آن ها برنامه ریزی کنیم.

همه حقوق این سایت متعلق به انجمن ملی صنایع پلاستیک است