تقویم آموزشی

 

 

عنوان دوره
مدت زمان دوره
تاریخ برگزاری
محل برگزاری
اهداف و موضوعات اصلی
در این دوره چه چیزی یاد میگیریم.( سرفصل های دوره)
چه کسانی می توانند شرکت کنند. (شرکت کنندگان)
بعد از دوره چه توانائی هایی خواهیم داشت. (توانمندی و مهارت کسب شده پس از برگزاری دوره)
مباحث کلی تولید لوله واتصالات پی وی سی 4ساعت 96/3/2 رشت هم اندیشی و افزایش دانش فنی تولید کنندگان صنف مربوطه آشنایی با مواد اولیه لوله واتصالات
طراحی فرمولاسیون مناسب برای تولید لوله و اتصالات
پارامتر های تاثیر گذار در تولید لوله و اتصالات
نحوه عیب یابی و رفع عیب
مدیران کارخانه، مدیران، سرپرست ها و اپراتورهای تولید وکنترل کیفی شناخت صحیحی از مواد وانتخاب مناسب آن
فرمولاسیون مناسب و رفع عیوب احتمالی تولید و کاهش ضایعات
مباحث کلی تولید لوله واتصالات پی وی سی 4ساعت 96/4/11 کرمانشاه هم اندیشی و افزایش دانش فنی تولید کنندگان صنف مربوطه آشنایی با مواد اولیه لوله واتصالات
طراحی فرمولاسیون مناسب برای تولید لوله و اتصالات
پارامتر های تاثیر گذار در تولید لوله و اتصالات
نحوه عیب یابی و رفع عیب
مدیران کارخانه، مدیران، سرپرست ها و اپراتورهای تولید وکنترل کیفی شناخت صحیحی از مواد وانتخاب مناسب آن
فرمولاسیون مناسب و رفع عیوب احتمالی تولید و کاهش ضایعات
فرمولاسیون و فرایند تولید گرانول های کابل PVC 4ساعت 96/5/11 تهران هم اندیشی و افزایش دانش فنی تولید کنندگان صنف مربوطه بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود مدیران کارخانه، مدیران، سرپرست ها و اپراتورهای تولید وکنترل کیفی بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود
دوره سه روزه شامل:  کارور(اپراتور) میکسر پروفیل در و پنجره
                         کارور(اپراتور) تولید پروفیل در و پنجره
                         کارور( اپراتور) کنترل کیفیت پروفیل در و پنجره
24ساعت 96/5/2
تا96/5/4
تهران هم اندیشی و افزایش دانش فنی تولید کنندگان صنف مربوطه کارور میکسر: شناخت مواد اولیه
فرمولاسیون و نقش افزودنیها در مواد
روش آمیزه سازی
کارور تولید:شناخت تجهیزات، آمیزه سازی و سیستم های جابجایی وانتقال مواد
توصیف اکسترودر، اجرا و قطعات و نقش آنها

توصیف پایین خط، اجزا و قطعات و نقش آنها
روش آماده سازی و راه اندازی خطوط تولید، تاسیسات و تجهیزات جانبی
عیب یابی محصول و رفع آن در حین تولید
کارور کنترل کیفیت:
آموزش استانداردها و روش های کنترل کیفی مواد اولیه
کنترل کیفیت حین تولید
آموزش  استانداردها و روش های کنترل کیفیت محصول و انبارش 
مدیران کارخانه، مدیران، سرپرست ها و اپراتورهای تولید وکنترل کیفی
اصول  فرایند اکستروژن ویژه کارشناسان کنترل کیفیت و سرپرستان (شامل مفاهیم مقدماتی دانش پلیمر، عملکرد دستگاه اکسترودر، ایمنی و نگهداری دستگاه) 4ساعت 96/6/1 اصفهان
 
هم اندیشی و افزایش دانش فنی تولید کنندگان صنف مربوطه بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود مدیران کارخانه، مدیران، سرپرست ها ی کنترل کیفی
فرمولاسیون و فرایند تولید دیوار پوش، روش های اقتصادی کردن فرمول و معرفی استابیلایزر های جدید  4ساعت 96/6/1 اصفهان
 
هم اندیشی و افزایش دانش فنی تولید کنندگان صنف مربوطه بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود مدیران کارخانه، مدیران، سرپرست ها و اپراتورهای تولید وکنترل کیفی بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود
دوره سه روزه شامل:  کارور(اپراتور) میکسر پروفیل در و پنجره
                         کارور(اپراتور) تولید پروفیل در و پنجره
                         کارور( اپراتور) کنترل کیفیت پروفیل در و پنجره
24ساعت 96/6/2
تا 96/6/3
اصفهان
 
هم اندیشی و افزایش دانش فنی تولید کنندگان صنف مربوطه بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود مدیران کارخانه، مدیران، سرپرست ها و اپراتورهای تولید وکنترل کیفی بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود
 فرایند اختلاط 4ساعت 96/6/28 شیراز هم اندیشی و افزایش دانش فنی تولید کنندگان صنف مربوطه بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود مدیران کارخانه، مدیران، سرپرست ها و اپراتورهای تولید وکنترل کیفی بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود
اصول  فرایند اکستروژن ویژه کارشناسان کنترل کیفیت و سرپرستان (شامل مفاهیم مقدماتی دانش پلیمر، عملکرد دستگاه اکسترودر، ایمنی و نگهداری دستگاه) 4ساعت 96/6/28 شیراز هم اندیشی و افزایش دانش فنی تولید کنندگان صنف مربوطه بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود مدیران کارخانه، مدیران، سرپرست ها و اپراتورهای تولید وکنترل کیفی بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود
 تعمیر اکسترودر و تنظیم سیلندر ماردون(به صورت کارگاهی) 4ساعت 96/7/4 کرج هم اندیشی و افزایش دانش فنی تولید کنندگان صنف مربوطه بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود مدیران کارخانه، مدیران، سرپرست ها و اپراتورهای تولید وکنترل کیفی بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود
نقش افزودنیها(واکس-استئارات) در کامپاند و مستربچ 4ساعت مهرماه محل نمایشگاه تهران پلاست هم اندیشی و افزایش دانش فنی تولید کنندگان صنف مربوطه بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود مدیران کارخانه، مدیران، سرپرست ها و اپراتورهای تولید وکنترل کیفی بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود
فرمولاسیون و فرایند تولید دیوار پوش، روش های اقتصادی کردن فرمول و معرفی استابیلایزر های جدید  4ساعت 96/7/17 تبریز هم اندیشی و افزایش دانش فنی تولید کنندگان صنف مربوطه بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود مدیران کارخانه، مدیران، سرپرست ها و اپراتورهای تولید وکنترل کیفی بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود
 پیش گیری، شناسایی و رفع مشکل در فرایند اکستروژن پی وی سی سخت 4ساعت 96/7/17 تبریز هم اندیشی و افزایش دانش فنی تولید کنندگان صنف مربوطه بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود مدیران کارخانه، مدیران، سرپرست ها و اپراتورهای تولید وکنترل کیفی بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود
دوره سه روزه شامل:  کارور(اپراتور) میکسر پروفیل در و پنجره
                         کارور(اپراتور) تولید پروفیل در و پنجره
                         کارور( اپراتور) کنترل کیفیت پروفیل در و پنجره
24ساعت  
96/7/18
تا 96/7/19
تبریز هم اندیشی و افزایش دانش فنی تولید کنندگان صنف مربوطه بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود مدیران کارخانه، مدیران، سرپرست ها و اپراتورهای تولید وکنترل کیفی بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود
 کنترل کیفیت لوله و اتصالات پی وی سی  4ساعت 96/8/3 سمنان هم اندیشی و افزایش دانش فنی تولید کنندگان صنف مربوطه بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود مدیران کارخانه، مدیران، سرپرست ها و اپراتورهای تولید وکنترل کیفی بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود
 پیش گیری، شناسایی و رفع مشکل در فرایند اکستروژن پی وی سی سخت 4ساعت 96/8/22 مشهد هم اندیشی و افزایش دانش فنی تولید کنندگان صنف مربوطه بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود مدیران کارخانه، مدیران، سرپرست ها و اپراتورهای تولید وکنترل کیفی بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود
اقتصادی کردن فرمولاسیون و فرایند اختلاط 4ساعت 96/9/21 یزد هم اندیشی و افزایش دانش فنی تولید کنندگان صنف مربوطه بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود مدیران کارخانه، مدیران، سرپرست ها و اپراتورهای تولید وکنترل کیفی بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود
اقتصادی کردن فرمولاسیون و فرایند تولید نوار لبه، عیب یابی و رفع نقص 4ساعت 96/10/4 کرج هم اندیشی و افزایش دانش فنی تولید کنندگان صنف مربوطه بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود مدیران کارخانه، مدیران، سرپرست ها و اپراتورهای تولید وکنترل کیفی بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود
فرمولاسیون، فرایند تولید چوب پلاست، عیب یابی و رفع نقص 4ساعت 96/10/18 کرج هم اندیشی و افزایش دانش فنی تولید کنندگان صنف مربوطه بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود مدیران کارخانه، مدیران، سرپرست ها و اپراتورهای تولید وکنترل کیفی بر اساس نیاز مخاطب و نظر مدرس یک هفته قبل از برگزاری دوره اعلام می شود
همه حقوق این سایت متعلق به انجمن ملی صنایع پلاستیک است